Kristus 16 x 14 cm

Ikony

Kristus 16 x 14 cm
Kristus 16 x 14 cm
Cena s DPH:1200.00 Kč

Ikona bývá výstižně nazývána „oknem do věčnosti“, je mystickým poselstvím psaným barvou. Úcta k ikonám má své místo a nemalý význam v duchovním životě člověka. Ikony vytvořené v modlitbě již nejsou pouhým dílem umělce, nýbrž zvláštním zpřítomněním Spasitele, Matky Boží, andělů a svatých. Stojíme-li v tichu před ikonou, začneme vnímat, že jsme postupně vtahováni do „jiného“ – duchovního prostoru. Jsme zváni k blízkému osobnímu setkání s Bohem a Božím světem. Ikona vytváří prostor modlitby a kontemplace. Pro modlitbu s ikonami jsou vhodné texty Písma svatého (Žalmy, Evangelia...).
Nabízíme ručně psané ikony vytvořené tradiční ikonopisnou technikou v modlitbě a půstu za daný úmysl nebo osobu, která ikonu obdrží. V takovém případě pište na redakceduhy(et)gmail.com

Náhodné produkty

Dřevěné hranoly

dřevěné hranoly

Naše cena: 152.00 Kč

Ikona na hedvábí

Ikona na hedvábí

Naše cena: 490.00 Kč

Obrazy života - život v obrazech

Naše cena: 445.00 Kč