Aby malé bylo velké
  • Aby malé bylo velké

Aby malé bylo velké

425,00 Kč
S DPH

Náboženská výchova předškolních dětí v mateřských školách a ve farnostech. 

Metodický materiál obsahuje náměty ke 42 setkáním předškolních dětí a rodičů. Program má čtyři části: podzim, zima, jaro, léto. Jeho předlohou je kniha Margot Ederové „Welch ein Glück mit Kindern zu leben“. Program respektuje rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání se zřetelem na výchovu ke křesťanství. Náboženské obsahy se v programu přirozeně prolínají. Součástí metodického materiálu jsou písně, doprovodné ilustrace, fotografie a obrazové přílohy.

Počet
Skladem

Volné listy v pevné kroužkové vazbě, barevné přílohy, 240 stran, formát A4.

SK007
3 ks
2019-01-01