Za zavřenou branou: legenda o svatém Martinovi
  • Za zavřenou branou: legenda o svatém Martinovi

Za zavřenou branou: legenda o svatém Martinovi

190,00 Kč
S DPH

 Obrázková kniha pro děti s příběhem a písněmi o svatém Martinovi. Text: Petra Ostermann, Franz Kett, ilustrace: Isolda Moser, český text: Eva Muroňová

Počet
Není skladem

 Každý rok slaví 11. listopadu svůj svátek všichni Martinové a Martiny. Základ jejich jménu nedal jen římský Bůh války Mart, ale v našem kulturním okruhu především ten, který sice byl vojákem, ale pro službu potřebným odložil zbraně a stal se křesťanem. Právě na památku svatého Martina z Tours se pak v mnohých rodinách, obcích i kostelích slaví svatomartinské posvícení a můžeme si pochutnat na svatomartinské huse, koláčcích nebo vínu. Poselství o lásce k bližním, která je pro svatého Martina mnohem cennější než meč a vojenská hodnost, je stále aktuální a příběh o tom, jak se Martin rozdělil o svůj plášť, si lidé vypravují po celé generace. Tato obrázková kniha pro nejmenší se k nim připojuje. Přejeme vám hezké chvíle při společném čtení.
Koncem podzimu najdeme v liturgickém kalendáři římskokatolické církve řadu světců, kteří se vyznačují aktivní láskou k bližnímu. Patří k nim nejen svatý Martin, ale také svatá Alžběta, svatý Mikuláš nebo svatá Lucie. Není to náhoda, že se s nimi setkáváme právě v období roku, kdy už je úroda sklizena, ubývá slunečního světla a tepla a lidé cítí potřebu mít střechu nad hlavou a jistotu domova. S přibývající „nevlídností“ přírody může přibývat také pozornost k těm, kteří tyto životní jistoty nemají a žijí na okraji společnosti – jsou venku „za zavřenými dveřmi“.

V našem kulturním okruhu patří k těm dobře známým příkladům lásky k bližnímu svatý Martin. Narodil se kolem roku 316 na počátku doby putování národů v panonské Sabarii v dnešním Maďarsku jako syn důstojníka římské armády. Ve svých 15 letech se také stal vojákem a podle zprávy mnicha Sulpicia Severuse, který sepsal jeho životopis, se příhoda s polovinou pláště darovanou žebrákovi stala, když mu bylo 18 let. Martin se pak vzdal vojenské kariéry, přijal křest a hlásal evangelium v Galii. Roku 371 se stal biskupem v Tours.

Ve středověku byl svatý Martin hodně uctíván a jeho život obklopilo mnoho legend – mezi nimi i ta o darované polovině pláště. Legenda je v této obrázkové knize rozšířena. Martin se dělí s chudákem o svůj plášť a také o chleba a střechu nad hlavou. Následující noci se pak Martinovi zdál sen, ve kterém jej Bůh volá ke službě chudým. Martin tak začal sloužit těm, kteří bydleli venku „za zavřenou branou“.

Oslavu jeho svátku můžeme doprovodit rozsvěcením svatomartinských svítilen připomínajících světlo naděje, kterou můžeme svým vstřícným jednáním darovat všem potřebným také my tady a teď. Po oslavě svatého Martina se můžeme dělit podobně, jako se svatý Martin dělil o svůj plášť, o svatomartinské světlo se všemi, o kterých víme, že jim udělá radost.

SK015
2019-01-01