Škola a křesťanství
  • Škola a křesťanství

Škola a křesťanství

325,00 Kč
S DPH

 Metodická příručka pro učitele autorek Šárky Koflerové a Evy Muroňové. Podle názvu Škola a křesťanství se svým obsahem týká křesťanských témat, základních znalostí o křesťanství a toho, jak je konkrétně zprostředkovat žákům škol.

Počet
Skladem

 Metodická příručka pro učitele autorek Šárky Koflerové a Evy Muroňové. Podle názvu Škola a křesťanství se svým obsahem týká křesťanských témat, základních znalostí o křesťanství a toho, jak je konkrétně zprostředkovat žákům škol.
Témata Vánoce, Velikonoce, Bible a Člověk a křesťanství najdete zpracovány ve 25 plánech hodin pro různé věkové kategorie žáků základních škol a dva školní projekty na advent.
Obsahy navazují na RVP ZV a v úvodu každé kapitoly jsou uvedeny vazby na vzdělávací oblasti a průřezová témata.
Součástí publikace je CD s pracovními listy pro žáky, powerpointovými prezentacemi a barevnou obrazovou přílohou.
Programy, které jsou v publikaci uvedeny, vznikaly postupně mezi lety 2007 až 2011 a byly realizovány proškolenými lektory formou vstupů do výuky na více než 80 základních školách především v Moravskoslezském kraji.

SK021
3 ks
2019-01-01