Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě https://petrinum.com/ provozovaném obchodní společností Petrinum s.r.o., Žižkova 250/4, České Budějovice, 370 01, IČO: 28136306, DIČ: CZ28136306, registrována v OR vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích pod spisovou značkou oddíl C, vložka 19504 ze dne 7. 4. 2011.

Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi Petrinum s.r.o., jakožto prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami jinými zákony, které upravují vztahy mezi podnikateli navzájem.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel a to i v případě, že je uzavírána distančním způsobem.

Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující se označuje jako zákazník. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitelem (dále jen “kupující nikoli spotřebitel“), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento smluvní vztah se řídí obecně závaznými právními předpisy upravujícími vztah mezi podnikateli navzájem.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

→ Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu https://petrinum.com/ jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami, jejichž součástí je i reklamační řád (viz níže část Záruční a reklamační řád).

→ Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

→ K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář (veškeré formulářem předepsané údaje a náležitosti) a objednávku odešle.

→ Návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem v podobě potvrzujícího mailu.

Přílohou tohoto souhlasu je aktuální znění podmínek prodávajícího. Kupující by si měl potvrzující e-mail uschovat (nevymazat), a to po dobu platnosti záruky, neboť může sloužit jako důkaz v případě rozporů ohledně obsahu obchodních podmínek. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

→Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek. Kupující má vždy možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně ji opravit. Před potvrzením objednávky je kupující vždy informován o celkové a konečné částce k úhradě.

→Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.

→ Prodejce se zavazuje vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu uvedenou v objednávce kupujícího do čtrnácti pracovních dnů od přijetí objednávky, nebo od přijetí platby na náš účet v případě platby převodem. Pokud kupující uvede do poznámky delší dodací lhůtu, je závazná tato dodací lhůta.

→Daňový doklad je v případě dopravy poštou přiložen k zásilce, při osobním odběru jej kupující obdrží osobně společně se zbožím, při zakoupení e-knihy je možno ho stáhnout ze zákaznického účtu (můj účet – seznam faktur).

→Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky kupujícího, pokud na objednávce prokazatelně chybí údaje nutné k úspěšnému vyřízení či odeslání objednávky. V případě platby na fakturu se čtrnáctidenní splatností (pouze knihovny) si prodávající vyhrazuje právo odložit vyřízení objednávky až do doby, kdy kupující uhradí všechny své dřívější nesplacené závazky, které má vůči prodávajícímu. Pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží, prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto kupujícího pozastavit, případně odmítnout.

→ Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

→ Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Objednávkový proces

→Kupující je povinen se před každým nákupem v internetovém obchodě petrinum.com přihlásit pomocí svého jména a hesla. Kupující se zavazuje, že všechny údaje jím uvedené v registraci jsou pravdivé a úplné. Kupující se zavazuje, že přihlašovací heslo a jméno nesdělí třetí osobě. Za případné zneužití přihlašovacího jména a hesla nenese prodávající odpovědnost.

Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou částku za objednané zboží včetně dopravného a dalších poplatků nutných k expedici zboží (viz Obchodní podmínky) uvedených v potvrzení objednávky. V případě, že kupující zvolil způsob platby předem převodem na bankovní účet, zavazuje se uhradit celkovou cenu objednávky do čtrnácti dnů od jejího vystavení. Pokud prodávající neobdrží platbu v této lhůtě, vyhrazuje si právo zrušit objednávku kupujícího.

→ Zákazník je oprávněn zrušit objednávku bez udání důvodu maximálně do 24 hodin od okamžiku objednání. Zrušení objednávky musí být provedeno písemně zasláním e-mailu na adresu obchod@petrinum.com Objednávky starší než 24 hodin jsou obvykle již expedované a z toho důvodu je nelze zrušit.

Cena zboží

Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit.

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Slevy zboží v akci, akční nabídky a případné osobní slevy nelze kombinovat a sčítat.

Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti, a to na e-mailu obchod@petrinum.com

Způsoby platby

bankovním převodem

platební bránou GoPay 

Námi nabízené platební metody nezpoplatňujeme.

Dodací podmínky


Knihy zasíláme buď balíkem České pošty (do ruky, na poštu) po předchozí úhradě na adresu udanou nakupujícím, do Balíkovny provozované Českou poštou s doručením na jedno z několika set výdejních míst po celé ČR nebo prostřednictvím služeb Zásilkovny s doručením na jedno z několika set výdejních míst po celé ČR. V případě nezastižení adresáta na udané adrese Česká pošta skladuje zásilku sedm dní a poté ji vrací zpět prodávajícímu. Rovněž Zásilkovna skladuje zásilku na výdejním místě sedm dní. V případě opakovaného doručení zásilky (týká se jak České Pošty, tak Zásilkovny) účtujeme znovu poštovné. Pokud si chcete objednat zboží hned, ale odeslat až později, napište tuto skutečnost do poznámky při dokončování objednávky.

Cena dodání (poštovné)

Vážení zákazníci nabízíme vám několik možností, jak převzít vaši objednávku.

Cena poštovného se odvíjí od zvoleného způsobu úhrady a hodnoty objednávky.

Doručení po České republice obyčejně. Službu zajišťuje Česká pošta. Týká se zásilek formátem odpovídajícím dopisu: obyčejně do 90g 55 Kč, obyčejně do 450 g 66 Kč, obyčejně do 900 g 84 Kč.

Doručení po České republice prostřednictvím služby, kterou poskytuje Česká pošta: Balík na poštu 134 Kč, Balík do ruky 154 Kč. 

Česká pošta negarantuje doručení následující pracovní den po podání zásilky. Pokud vás doručovatel nezastihne, nechá lísteček v poštovní schránce a zásilka zůstane uložena na vaší dodací poště (kontakt najdete na lístečku). Na pobočce České pošty je balík uložen 7 kalendářních dnů, poté je poslán zpět k odesílateli. Můžete ale poštu požádat o opakované doručení zásilky v určitý den nebo prodloužení úložní doby.

Doručení po České republice prostřednictvím služby Balíkovna, kterou poskytuje Česká pošta(zásilka do 4,5 kg) 80 Kč

Česká pošta garantuje doručení následující pracovní den po podání zásilky. Obdržíte informaci o přijetí zásilky do Balíkovny a zásilka zůstane uložena na vaší dodací poště (kontakt najdete na lístečku). Nově Česká pošta zasílá i SMS a e-mailová potvrzení o uložení zásilky. Na pobočce České pošty je balík uložen 7 kalendářních dnů, poté je poslán zpět k odesílateli. Můžete ale poštu požádat o opakované doručení zásilky v určitý den nebo prodloužení úložní doby.

Doručení po České republice prostřednictvím Zásilkovny: 100 Kč

Zásilkovna má několik set výdejen po celé republice a garantuje doručení zásilky do druhého dne. V e-shopu si při objednávce vyberte výdejnu Zásilkovny, kterou máte nejblíže. Po doručení zásilky na vámi zvolené výdejní místo vám bude zaslána SMS a e-mail s heslem, které je podmínkou vyzvednutí zásilky. Od této chvíle si zásilku můžete kdykoli do 7 dnů vyzvednout.

Poslat jako dárek:

Chcete potěšit své blízké dárkem, ale máte to k nim daleko nebo je chcete překvapit?

Doručíme jim dárek za vás. V e-shopu Petrinum si můžete vybrat jakoukoli tištěnou knihu, časopis Duha nebo jakékoliv další zboží a přidat k ní vzkaz pro obdarovaného. Po zaplacení ji za vás pošleme na vámi zadané jméno a adresu i s dárkovým listem. Žádná faktura ani cenovka pro obdarovaného, ale hezký dárek s věnováním.

Ceny jsou stejné, jak jsou uvedeny výše.

Zasílání na Slovensko:

Zboží na Slovensko zasíláme pouze po předchozí domluvě s poštovným, které odpovídá jeho reálné výši s ohledem na konkrétní objednávku.

Žádná jiná omezení při dodání zboží, vyjma těch, které jsou uvedeny v sekci „Dodací podmínky“, neuplatňujeme.

Dodací lhůta

Vaše objednávky vyřídíme nejpozději do 14 pracovních dnů od jejich odeslání.Při platbě převodem z účtu nebo platební kartou expedujeme zboží až po připsání platby na náš účet. Jako variabilní symbol platby použijte číslo objednávky.

Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy

Pokud se zákazník rozhodne objednávku z jakéhokoliv důvodu zrušit, je třeba, aby ihned informoval provozovatele obchodu (písemně, e-mailem nebo telefonicky) dříve, než bude zboží vyexpedováno. Objednávka je v takovém případě provozovatelem bezplatně stornována.

Kupující spotřebitel má podle § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu a bez jakékoli sankce! Formulář pro odstoupení od smlouvy najdete zde.

V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží!

Zboží spotřebitel vrací pokud možno v neporušeném stavu a nejlépe v neporušeném obalu, a to na vlastní náklady nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. K zásilce musí být přiloženy veškeré dokumenty, a to včetně faktury (postačí kopie), nebo musí být vznik smlouvy jinak hodnověrně prokázán. Zákazník odešle vrácené zboží na adresu provozovatele.

Prodávající vrátí kupujícímu již zaplacenou kupní cenu na jím udané číslo bankovního účtu či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 14 dnů od okamžiku odstoupení. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. Po předání či prokázání odeslání vráceného zboží kupujícím, vrátí mu prodávající všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal. Jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající má nárok na úhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží a na náhradu za snížení hodnoty zboží, pokud došlo k jeho používání a částečnému opotřebení. Výše uvedená možnost odstoupení od smlouvy do 14 dnů se podle § 1837 občanského zákoníku nevztahuje:

→ na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

→ na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

→ na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

→ na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

→ na dodávku novin, periodik a časopisů, spočívajících ve hře nebo loterii.

Odstoupení od smlouvy (stejně tak vracené zboží) zašlete na adresu: Petrinum s.r.o., Žižkova 250/4, 370 01 České Budějovice.

Jakost zboží při převzetí kupujícím od prodávajícího

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly

  2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí

  3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze

  4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

  5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Práva kupujícího při nesplnění jakosti při převzetí:

Není-li neúměrné k povaze vady, právo

→ na dodání nové věci

→ na výměnu součástí

→ od smlouvy odstoupit, není-li možné dodat novou věc, respektive vyměnit její součást, nebo při opakovaném výskytu vady po opravě či větším počtu vad, nemůže-li věc řádně užívat.

Je-li to neúměrné k povaze vady, právo na bezplatné odstranění vady. Ve všech případech potom právo na přiměřenou slevu.

Vady, které se na zboží vyskytnou v době 24 měsíců od převzetí

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Právo z vady se nevztahuje na následující případy:

→ Zboží bylo poškozeno nevhodným, nebo neodborným zacházením.

→ Zboží bylo poškozeno přírodními živly.

→ Zboží bylo prodáno za nižší cenu pro vadu.

→ Zboží bylo poškozeno běžným opotřebením.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím o vadě věděl.

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Při výměně zboží neběží nová záruka.

Reklamace a její uplatnění

V případě, že se v průběhu 24 měsíců od převzetí zboží vyskytne na tomto zboží vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění práva z vady tato práva:

→ jde-li o nepodstatné porušení smlouvy, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny,

→ jde-li o podstatné porušení smlouvy bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží, právo na opravu, právo na přiměřenou slevu, nebo právo odstoupit od kupní smlouvy.

V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s reklamací. V případě neoprávněné reklamace je prodávající povinen vydat písemné odůvodnění tohoto zamítnutí a zároveň spotřebitel nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.

Záruční a reklamační řád

Pokud není uvedeno jinak, poskytujeme na zboží záruční lhůtu 24 měsíců od okamžiku převzetí zboží kupujícím. Při reklamaci je nutné uvést důvod reklamace (popis závady) a zřetelně vadu označit. Reklamované zboží zašlete prodejci včetně kopie dokladu vystaveného prodejcem. Dopravu zboží zpět k prodejci hradí zákazník. Zboží zaslané dobírkou nebude převzato.

Reklamované zboží zasílejte na adresu: Petrinum s.r.o., Žižkova 250/4, 370 01 České Budějovice. Na zásilku uveďte „Reklamace E-obchod“.

Kupující může podat reklamaci:

→ E-mailem: zašle e-mail na adresu obchod@petrinum.com, do předmětu zprávy uveďte slovo „reklamace“.

→ Telefonicky: na telefonní číslo +420/ 731402878 (9.00 – 16.00 každý všední den).

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. O výsledku reklamace vyrozumí prodávající kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

Reklamační protokol (potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje) je zaslán zákazníkovi e-mailem bezprostředně po přijetí reklamace. V případě osobního uplatnění je předán ihned.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem písemně nedohodne na delší lhůtě. Při nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel stejná práva jako v případě podstatného porušení smlouvy. Doručení nového zboží v případě oprávněné reklamace hradí prodávající. Reklamace se nevztahují na námitky k obsahu knih nebo časopisů.

Dále prodávající vydá bezodkladně po vyřízení reklamace spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. O vyřízení reklamace musí prodávající kupujícího informovat – do té doby se má za to, že reklamace vyřízena nebyla.

Spotřebitel se může se svou stížností obrátit na:

ČOI – Česká obchodní inspekce http://www.coi.cz

S účinností od 1. 2. 2016 má spotřebitel právo využít tzv. mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Subjektem mimosoudního řízení je v případě internetového obchodu Česká obchodní inspekce!

Ochrana osobních údajů

Petrinum s.r.o., s osobními daty zachází tak, jak to vyžaduje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Vážení zákazníci, registrací v internetovém obchodě Petrinum.com nám sdělujete své osobní údaje.

Garantujeme vám, že veškeré osobní údaje, které nám sdělíte, jsou chráněny před zneužitím třetí osobou. Stejně tak nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu s výjimkou těch, kteří se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka, jako jsou banky, pošta či dopravce apod., a to pouze v rozsahu nutném pro jejich činnost k vyřízení objednávky (jedná se zejména o jméno, adresu a popřípadě číslo účtu či platební karty). Tato data nebudou poskytována reklamním, marketingovým, ani jiným obdobným společnostem.

Zavazujeme se tedy k neposkytnutí těchto dat třetí straně a považujeme je za důvěrná.

Odesláním objednávky nebo vyplněním a odesláním registračního formuláře nám dáváte souhlas ke zpracování, shromažďování a používání svých osobních údajů a informací o uskutečněných objednávkách, a to na dobu, po kterou prodávající a internetový obchod provozují svou činnost, nebo do doby, než budou osobní údaje na vaše přání z databáze internetového obchodu vyřazeny. V případě vašeho přání budou osobní údaje z databáze internetového obchodu kdykoliv vyřazeny. Toto přání nám v případě potřeby sdělte prostřednictvím jakýchkoliv kontaktních údajů. Naše kontaktní údaje jsou vám rovněž k dispozici pro zaslání informace o změně vašich osobních údajů. Na tomto webu používáme kódy od společnosti Google, které nám pomáhají analyzovat, které informace návštěvníci na webu vyhledávají a jak se na tomto webu chovají. Google může použít anonymní informace o vaší návštěvě tohoto i jiných webů za účelem zlepšení svých produktů a služeb a poskytování reklam na výrobky a služby, které vás mohou zajímat. Pro bližší informace a pro nastavení navštivte stránku https://tools.google.com/dlpage/gaoptou

Jaké osobní údaje nám poskytujete:

1/ Jméno a příjmení, příp. titul

2/ V případě firmy její název, IČO a DIČ

3/ E-mail

4/ Adresa

5/ Telefonní číslo

6/ Případně číslo bankovního účtu, číslo platební karty či karty ISIC

Za jakým účelem vaše osobní údaje shromažďujeme:

1/ Pro veškerou komunikaci se zákazníkem ohledně kompletního vyřízení objednávky a zajištění dodávky zboží včetně pozdější komunikace.

2/ Za účelem vystavení odpovídajících daňových dokladů.

3/ Za účelem řádné a bezpečné úhrady ceny za zboží a její přijetí prodávajícím.

4/ Pro vyřízení případné reklamace zboží.

5/ Za účelem získání podkladů pro zajištění případných slev, věrnostních programů apod. Současně tyto údaje také slouží pro utvoření představy prodávajícího o potřebách zákazníků a tím zajištění odpovídajících úprav sortimentu a zkvalitňování služeb.

6/ Za účelem pravidelného přísunu informací zákazníkovi e-mailem o novinkách, akcích e-shopu a zajímavostech z ostatních rubrik webu (na základě vašeho souhlasu).

Registrace v internetovém obchodě a ochrana osobních údajů

Registrace v internetovém obchodě znamená pro kupujícího především zjednodušení stávajících i budoucích nákupů, zjednodušení užívání ostatních rubrik webu a může přinést

uživateli zákaznické výhody.

Po přihlášení má kupující možnost sledovat historii svých objednávek.

Zákazník má možnost získat individuální slevy vycházející z množství a hodnoty jeho dosavadních uskutečněných objednávek (viz Věrnostní program).

Při dalších nákupech nemusí své kontaktní údaje již znovu vyplňovat, stačí se jen přihlásit.

V diskusním fóru či diskusních příspěvcích k jednotlivým produktům není třeba vyplňovat jméno a adresu, stačí napsat text a odeslat.

Kupující může být prostřednictvím e-mailu pravidelně informován o novinkách, akcích e-shopu a zajímavostech z ostatních rubrik webu, a to na základě jeho přání a odsouhlasení v rámci registrace nebo přímo po odeslání svého e-mailu prostřednictvím služby Zasílání novinek e-mailem. V případě přání zákazníka je možné toto zasílání kdykoliv zrušit prostřednictvím kontaktů uvedených na webových stránkách internetového obchodu nebo odpovědí na došlý e-mail.

Závěrečná ustanovení

Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí zněním obchodních podmínek, které je platné a účinné v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Tyto obchodní podmínky, jejichž součástí je i reklamační řád, nabývají účinnosti dne 20. 9. 2022. Změny obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou vyhrazeny.