BIBLICKÉ PŘÍBĚHY - Nový zákon Tematický balíček

80,00 Kč
S DPH

15 čísel časopisu, vystřihovánka a další vystřihovánka uvnitř čísel. Náhled titulní stran na www.mojeduha.cz 

Počet
Skladem

15 čísel časopisu a vystřihovánka: Příběhy z Ježíšova života, Ježíš uzdravuje chromého, Blahoslavenství, Zážitek Letnic, Zachráněná svatba, Utišení bouře, Bartimeus zase vidí, Ježíš se modlí v Getsemanské zahradě, Setkání u hrobu, Na cestě do Emauz, Život v době Ježíšově, Ježíš povolává učedníky, Ježíš uzdravuje slepého, Ježíš dává chléb hladovým, Slavnost bez konce a vystřihovánka Rybářská loď. Náhled titulní stran na www.mojeduha.cz

SK001
16 ks
2019-01-01